Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY JASCHA STOCKHOLM AB

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter. Denna integritetspolicy gäller när du handlar i vår webbshop, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller använder vår webbplats som administreras av Alt Produktion & Retail AB (559204-8507)

All behandling av personuppgifter inom 

Alt Produktion & Retail AB (559204-8507) sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen; GDPR (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya kunder (registering / prenumeration på nyhetsbrev) och från och med den 25 maj 2018 för befintliga kunder.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är

Alt Produktion & Retail AB (559204-8507) i följande dokument kallad Jascha Stockholm / vi. Jascha Stockholm är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgå av denna integritetspolicy.

 

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Om du registrerar dig för nyhetsbrev hos oss eller lämnar personuppgifter i samband med ett köp så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras i våra system.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning / köp och för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning, eventuell returhantering och information. Vi kan också behöva behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.

Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på Jascha Stockholms webbplats eller som du lämnar till oss i våra fysiska butiker.

Specifikation av vilka personuppgifter och till vilket ändamål vi samplar in uppgifter om dig.

1. Beställning / Köp - Namn

- Personnummer

- Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och mobiltelefonnummer

- Betalningshistorik

- Betalningsinformation

- Köpinformation ex. vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Ovanstående uppgifter samlas in för att kunna utföra vårt uppdrag / köpeavtal gentemot dig som kund i form av:

- Leverans, inklusive avisering eller annan kontakt angående leverans

- Identifikation och ålderskontroll

- Hantering av betalning

- Hantering av eventuella reklamationsärenden

Uppgifter enligt ovan lagras hos oss till dess att köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning och därefter i 24 månader för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

2. Kundserviceärenden

- Namn

- Personnummer

- Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och mobiltelefonnummer

- Korrespondens

- Uppgifter om ditt köp

Ovanstående uppgifter samlas in för att på ett tillfredställande sätt för dig som kund, kunna hantera kundserviceärenden, som omfattar:

- Kommunikation via vår kundtjänst; via telefon, digitala kanaler eller sociala medier

- Identifiering

- Utredning av eventuell reklamation eller andra uppkomna klagomål

Dessa uppgifter lagras till dess att ärendet avslutats och därefter i (6 månader)

3. Marknadsföring

- Namn

- E-post

- Telefonnummer

Ovanstående uppgifter har samlats in i enlighet med tillämpliga regler för att fortlöpande förse dig med information, tips och erbjudanden i våra butiker och omfattar

- Utskick av nyhetsbrev

- SMS-utskick

Dessa uppgifter sparas till dess att registreringen / prenumerationen avslutats. Detta kan alltid göras manuellt av dig som kund på respektive utskick eller genom att kontakta oss på support@jascha.se

Vi lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part. Skulle detta ske inhämtar vi ditt samtycke.

4. Fullföljande av rättsliga förpliktelser

- Namn

- Personnummer

- Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och mobilnummer

- Betalningshistorik och transaktioner

Ovanstående uppgifter behandlas för att följa bokföringslagstiftningen samt penningtvättslagstiftningen. Behandlingen är nödvändig för att följa tvingade lag, d.v.s bokföringslagen och penningstvättslagstiftningen. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsligga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Dessa uppgifter behandlas i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen och penningstvättslagstiftningen.

 

DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I de fall det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner samt åtar sig att behandla dina personuppgifter enligt föreskrivna regler. Jascha Stockholm har personuppgiftbiträden för:

- Transporter

- Betallösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer

- Marknadsföring i form av inhämtande av e-post adresser såsom digitala byråer

- IT företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar

Vi delar även dina personuppgifter med visa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att företaget själva styr över informationen som lämnats till företaget och inte Jascha Stockholm. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med:

- Statliga myndighet såsom polisen, skatteverket eller andra myndighet som vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

- Företag som ombesörjer allmänna varutransporter såsom logistikföretag och speditörer.

- Företag som erbjuder betallösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

Då dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

SÄKERHETSÅTGÄRDER KRING PERSONUPPGIFTER

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Vi använder en rad åtgärder för att förhindra obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är larm, brandväggar och behörighetskontroller. Dina kortuppgifter skickas direkt till vår betalningsleverantör, uppgifter sparas inte i våra system.

 

DINA RÄTTIGHETER

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du somliga rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, radering och anonymisering. Vänligen kontakta oss på support@jascha.se om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter.

Vi kan neka din begäran om det finns legala skyldighet som hindrar oss från att radera information, såsom regler för bokföring och skattelagstiftning.

Du är givetvis välkommen att när som helst kontakta oss på support@jascha.se

Denna policy gäller f.r.o.m 24 September 2018 och är giltig tillsvidare.